konto Stowarzyszenia: 40 2030 0045 1110 0000 0199 3220
Morąg   14-300,  ul. Żeromskiego 19   e-mail Domu: ddmorag@wp.pl   tel./fax.: 89-757-4440   e-mail Stowarzyszenia: mostwr@wp.pl
Zakończenie projektu Świetlica Środowiskowa

MSWR realizuje projekt:

Świetlica Środowiskowa - Projekt realizowany na terenie Placówki "Promyk" przez Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin jest miejscem gdzie dzieci spotykają się by pod czujnym okiem wychowawców uczyć się, bawić, integrować, poprawiać relacje z dorosłymi itp. W ubiegłym tygodniu dzieci gościły Panią Agnieszkę Małecką - Pełnomocnika Burmistrza d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Projekt jest współfinansowany przez Urząd Miasta w Morągu stąd zainteresowanie pracownika Urzędu Miasta. Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze. Dziękujemy.

„Młodym być – Aktywnie żyć”

Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z dniem 1 sierpnia br rozpoczęło realizację projektu „Młodym być – Aktywnie żyć”. Zadanie to współfinansowane przez Starostwo w Ostródzie, w ramach którego objętych działaniami jest 20 podopiecznych placówek. Celem projektu jest wyrównywanie braków edukacyjnych, kulturowych i umiejętności z dziedziny aktywnego i zdrowego stylu życia.. Wakacje sa odpowiednim momentem na poświecenie czasu dodatkowej tematyce rozwoju zainteresowań i dodatkowym zajęciom sportowym, wspomagającym prawidłowy rozwój fizyczny i zapobiegający złym nawykom żywieniowym. Ponadto uczestnicy projektu będą mieć możliwość nabycia nowych umiejętności z rękodzieła i zajęć kulinarnych, co będzie mieć wpływ na uaktywnienie uczestników. Zamiarem projektu jest rozbudzenie w dzieciach i młodzieży zainteresowań aktywnymi formami stylu życia, które w przyszłości zaprocentują w ich samodzielnym życiu. Ważną rzeczą jest uświadomić uczestników by nie traciły czasu przed ekranem telewizora lub komputera a prowadziły aktywne życie wzmacniając swoja kondycję fizyczną, pracując nad własnym prawidłowym rozwojem oraz zdrowiem. Projekt realizowany będzie do końca miesiąca. Dodatkową atrakcją zajęć był udział wolontariuszy z Chin. Goście z Chin poznawali nasze obyczaje, kulturę, uczyli się języka polskiego. Były wspólne zajęcia kulinarne, rękodzielnicze, aerobik, wycieczki. Młodzież z Chin i podopieczni placówki świetnie sie porozumiewali, była to praktyczna lekcja języka angielskiego. Obie grupy doskonale się bawiły, zdobywając przy tym nowe umiejętności. Dla obu grup te zajęcia okazały się przydatne, dostarczyły wielu wrażeń, doświadczeń, były okazją do nawiązania nowych znajomości, przyjaźni.

Świetlica Środowiskowa

Projekt „Świetlica Środowiskowa” to nie tylko zajęcia z dziećmi ale także spotkania z rodzicami dzieci uczestniczących w projekcie - Akademia dla Rodziców. Na pierwszym spotkaniu rodzice zostają poinformowani o funkcjonowaniu świetlicy, pozyskanych środkach przez Urząd Miasta w Morągu, na realizację tego przedsięwzięcia, jego założeniach i obowiązujących zasadach współpracy. Wyrażają swe zadowolenie z możliwości uczestnictwa dzieci w projekcie, zdając sobie sprawę z korzyści płynących z tego. Szczególnie jeśli to dotyczy zapewnieniu dzieciom powodzenia szkolnego a także fachowej pomocy im samym. Tu maja możliwość skorzystania z rad, wskazówek które podpowiedzą im gdzie i do kogo można udać się gdy stwierdzą że ich dzieci potrzebują pomocy.

Świetlica Środowiskowa

Projekt realizowany przez MSWR finansowany przez Urząd Miasta w Morągu przy współudziale Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 02 lutego 2016r. Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin uruchomiło Świetlicę Środowiskową dla 10-rga dzieci z trenu Gminy Morąg. Zajęcia odbywać się będą do 31 grudnia 2016r. Celem projektu jest przede wszystkim wyrównywanie braków edukacyjnych, rozbudzenie kierunkowych zainteresowań i pasji, wzmocnienie poczucia własnej wartości uczestników poprzez udział w dodatkowych zajęciach. Ponadto wsparciem psychologiczno-pedagogicznym będą objęte najbliższe rodziny dzieci pod postacią „Akademii dla Rodziców”. Na warsztatach będą poruszane między innymi zagadnienia na temat budowania pozytywnych relacji wewnątrzrodzinnych, kształtowania prawidłowych postaw rodzicielskich i nabywania umiejętności opiekuńczo-wychowawczych.

Projekt Artystyczny „Promyk”

- nowy projekt Morąskiego Stowarzyszenia Wspierania Rodzin
Wychowankowie Domu dla Dzieci i Młodzieży „Promyk” w Morągu uczestniczą w projekcie „Artystyczny Promyk”. Uczestników jest 18-stu w wieku 7-18 lat. Warsztaty obejmują trzy kategorie zajęć taneczne, teatralne i warsztaty rękodzieła. Celem projektu jest podniesienie /nabycie/ umiejętności tanecznych, aktorskich i rękodzielniczych. „Artystyczny Promyk” to nowy projekt realizowany przez Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin który trwa już od 1.05.2013r a zakończenie nastąpi 31.12.2013r. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 2007-2013. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Domu dla Dzieci i Młodzieży „Promyk” w Morągu. Dnia 13 czerwca 2013r podpisana została umowa pomiędzy Morąskim Stowarzyszeniem Wspierania Rodzin a Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko Mazurskiego reprezentowanym przez Wicemarszałka Urzędu Marszałkowskiego Gustawa Marka Brzezina.

www.000webhost.com