23.12.2017
Podziękowanie dla Burmistrza Morąga


22.12.2017
Jasełka 2017


21.12.2017
Wigilia 2017

Od 1 kwietnia 2017r. Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin prowadziło Świetlicę Środowiskową przy Domu Dla Dzieci i Młodzieży „Promyk”, której uczestnikami były dzieci z terenu Gminy Morąg. Zajęciami objęto 12-cioro dzieci w dni nauki szkolnej, trzy dni w tygodniu /wtorek, środa, czwartek/, w godzinach od 15.00-18.00. Celem prowadzonych zajęć było wyrównywanie braków edukacyjnych, rozbudzenie kierunkowych zainteresowań i pasji, wzmocnienie poczucia własnej wartości uczestników poprzez udział w dodatkowych zajęciach. Prowadzone również były zajęcia pedagogiczne mające na celu uczenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, umiejętności komunikowania się z rodzicami i między sobą. Wspólnie z wychowawcami przygotowywały gazetki tematyczne, brały udział w zajęciach umuzykalniających, tanecznych, komputerowych, sportowych, rękodzielniczych. Ponadto wsparciem psychologiczno-pedagogicznym objęte były rodziny dzieci pod postacią „Akademii dla Rodziców”. Na warsztatach poruszano, między innymi, zagadnienia na temat budowania pozytywnych relacji wewnątrzrodzinnych, kształtowania prawidłowych postaw rodzicielskich i nabywania umiejętności opiekuńczo-wychowawczych. Dnia 21 grudnia 2017r. odbyło się ostatnie spotkanie z rodzicami i dziećmi w formie uroczystej kolacji Wigilijnej. Na spotkaniu podsumowano całoroczną współpracę, wręczono dzieciom paczki świąteczne oraz indywidualne nagrody a rodzicom listy gratulacyjne za uczestnictwo w szkoleniach. Należy podkreślić że projekt finansowany był przez Urząd Miasta w Morągu, bez wsparcia w/w nie bylibyśmy w stanie zrealizować tego przedsięwzięcia. Serdecznie dziękujemy.


9.07.2017
Wyprawa nad jezioro

Wyprawa nad jezioro, pozdrawiamy Pana wędkarza!!!


7.07.2017
- - - - -

Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom które wspierają nas a przede wszystkim nasze MALUCHY!!! Widać radość na ich buźkach jest ogromna DZIĘKUJEMY!!!!😘💕


3.07.2017
Młodym być zdrowo żyć


26.06.2017
Zakończenie roku szkolnego

Tego dnia odbyło się spotkanie uczestniczących dzieci w Świetlicy Środowiskowej z wychowawcami oraz rodziców z pedagogiem. Omówiono wyniki nauczania i zachowania za rok szkolny i wręczono nagrody najlepszym i najaktywniejszym uczniom. Z rodzicami omówiono także temat współpracy z kadrą pedagogiczną. Szkoda że ze strony rodziców jest zbyt małe zainteresowanie współpracą. Na podkreślenie zasługuje zaangażowanie i postawa Pani Joanny Szymańskiej, matki Bartka i Wojtusia Szymańskich, która dziś uczestniczyła w spotkaniu. Wszyscy otrzymali promocje do klas następnych.


17.06.2017
XXII Turniej Piłki Nożnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Na boisku „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 2 odbył się XXII Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Placówek Opiekuńczo–Wychowawczych. Organizatorami wymienionego przedsięwzięcia było Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin oraz Dom dla Dzieci i Młodzieży „Promyk” w Morągu. Projekt został sfinansowany przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie oraz pana Andrzeja Guzowskiego i Jego Przyjaciół. Dzięki wsparciu finansowemu wyżej wymienionych, organizatorzy mogli zapewnić zawodnikom placówek puchary, nagrody, upominki i wspaniałą sportową zabawę.
Na Turniej zgłosiły się drużyny z następujących placówek: Olsztyn , Elbląg, Pasym, Frombork, Orneta, Lidzbark, Pacółtowo, Marwica, Morąg. Jedna z drużyn nie dojechała ze względów organizacyjnych.
Otwarcia turnieju dokonał Andrzej Guzowski pomysłodawca tego sportowego przedsięwzięcia. Wszystkie drużyny podzielone zostały na dwie grupy. W grupach grano systemem każdy z każdym, po czym wyłoniono po dwie drużyny z grupy, które utworzyły pary półfinałowe. Po emocjonujących meczach w finale zagrały drużyny z Morąga i Lidzbarka. Zwycięzcą Turnieju po rzutach karnych została drużyna gospodarzy, czyli Domu dla Dzieci i Młodzieży PROMYK z Morąga. Dzięki pozyskanym funduszom organizatorzy zapewnili atrakcyjne nagrody dla wszystkich drużyn oraz indywidualne nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników. Zwieńczeniem potyczek piłkarskich był mecz o puchar przechodni między organizatorami a uczestnikami turnieju z Elbląga. Mimo młodej żywiołowej krwi i lepszej kondycji wygrało doświadczenie i spotkanie wygrali organizatorzy. Puchar został w tym roku w Morągu.

Medaliści Turnieju:
I miejsce Dom Dla Dzieci i Młodzieży „Promyk” Morąg
II miejsce Dom Dla Dzieci „Mario” w Lidzbark
III miejsce Dom Dziecka „Słoneczne Wzgórze” Frombork
IV miejsce Dom Dziecka Pasym
V miejsce „Mój Dom” Orneta
VI miejsce Dom Dziecka w Elblągu
VII miejsce Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku w Olsztynie
VIII miejsce Dom Dziecka Pacółtowo
IX miejsce Dom Dziecka „Orle Gniazdo” Marwica
Nagrody indywidualne:
Najlepszy bramkarz – sportowiec z Morąga
Król strzelców - zawodnik Fromborka
Najlepszy zawodnik – Lidzbark Welski
Najsympatyczniejszy zawodnik –Pacółtowo
Najmłodszy zawodnik - Olsztyn

Nagrody ufundowali:
- Urząd Wojewódzki – Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
- Andrzej Guzowski i Jego Przyjaciele.

Boisko „Orlik” udostępnił nam Urząd Miasta Morąg.
Pamiątkowe szaliki ufundowali wolontariusze „Dziel się sercem” z Ostródy.
Wyżywienie dla uczestników turnieju zagwarantowała Ubojnia drobiu „Prosper” w Łukcie.
Obsługę sędziowską sprawowali Rafał Pazik , Jacek Kucharski oraz Radosław Dylert.
Wspierali nas w tym przedsięwzięciu:
- Przemysław Kułakowski „Gratka” Morąg.
- Jarosław Senyczak i Katarzyna Szymańska oraz Małgosia i Ania Hinczewskie - wolontariusze „Dziel się sercem” z Ostródy. Kolejny już rok w/w uczestniczą w organizowanym przez nas turnieju.

W uroczystej ceremonii wręczania pucharów i nagród uczestniczyli: Andrzej Guzowski , Magdalena Guzowska, Leszek Guzowski. Urząd Miasta Morąg reprezentował Szymon Steć z Wydziału Sportu i Rekreacji. Zawsze cieszy nas fakt że władze wojewódzkie, miejskie, powiatowe popierają nasze działania. W Naszym przypadku jest to już tradycja, bo robimy to od 22 lat. Taka sportowa impreza jest niewymiernym aspektem wychowawczym. Sport w wychowaniu młodzieży jest bardzo ważny, pomaga prawidłowo kształtować pozytywne emocje i cechy wolicjonalne, szacunek dla drugiego człowieka , do własnej pracy. Wspólne treningi to także doskonała forma integracji samych wychowanków jak i opiekunów z wychowankami. Na prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych nie posiadamy zabezpieczenia, zapotrzebowanie na nie jest stosunkowo duże. Szczególnie chłopcy są zafascynowani piłka nożną. Młodzi ludzie mają okazję poznania technik gry przeciwnika, nawiązania kontaktów z rówieśnikami, nawiązania przyjaźni i sympatii, integracji oraz fajnej, wspólnej zabawy. Uczestnicy Turnieju wyjechali z Morąga zadowoleni i z niecierpliwością oczekują kolejnego spotkania za rok. Wymienionym osobom i instytucjom serdecznie dziękujemy za pomoc finansową, zainteresowanie i osobiste zaangażowanie. Drużynom i opiekunom serdecznie gratulujemy i liczymy na spotkanie za rok.

* K.P. *


2017.06.10
Piknik Rodzinny

Tegoroczny Piknik Rodzinny odbył się pod hasłem „Miłość w Rodzinie nigdy nie zginie”. Organizowany był przez placówkę i Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin. Piknik rozpoczął się wspólnym czytaniem wiersza Danuty Wawiłow „Daktyle”. Jak co roku uczestniczyli w nim rodzice naszych wychowanków, zaproszeni goście i sponsorzy oraz mieszkańcy miasta. Dzięki hojności firm i ludzi o wielkich sercach mieliśmy bardzo interesujące i wartościowe fanty na aukcję, z której dochód przeznaczony zostanie na wypoczynek leni naszych wychowanków. Gwiazdą Pikniku była Sara Szymczak wokalistyka jazzowa, aktorka. Zaprezentowała mini recital przebojów światowych. Można też było za niewielkie pieniądze skosztować grochówki, kiełbaski z grilla, swojskiego smalczyku czy ciast własnego wypieku. Odbył się konkurs plastyczny i wędkarski, a chętni mieli możliwość zakupienia mydełek zrobionych prze wolontariuszy DZIEL się SERCEM z Ostródy metodą decoupage lub można było przejechać się samochodem terenowym dzięki Panu Tomkowi i Jackowi. Natomiast najmłodsi skakali na trampolinie, bawili się razem w grach i zabawach terenowych, mogli skosztować wspaniałych gofrów świeżo robionych prze Państwa Dorotę i Waldemara Pietkiewicz, umalować sobie twarz, itp... Zebraliśmy na wakacje dla naszych podopiecznych ponad 5500 zł. Składamy więc wielkie podziękowania wszystkim sponsorom i uczestnikom Pikniku, gdyż dzięki nim przynajmniej część naszych dzieci będzie miała możliwość spędzić choć kilkanaście dni poza placówką. Dyrekcja , Prezes oraz Dzieci i Młodzież Domu „Promyk” w Morągu składają serdeczne podziękowania wszystkim Darczyńcom za pomoc przy zorganizowaniu Pikniku Rodzinnego, którego dochód zostanie przeznaczony na wypoczynek letni dla naszych podopiecznych. Okazana pomoc z Państwa strony, ogromne zainteresowanie naszymi problemami, to nie pierwszy taki wspaniały gest z Waszej strony, ma to dla nas ogromne znaczenie.
Za ten dar serca przesyłamy bukiet najwspanialszych życzeń, radości każdego dnia, wszelkiej pomyślności, uśmiechu, szczęścia, szczególnie zdrowia i dużo miłości. Życzymy również wielu sukcesów zawodowych i prywatnych ! Moc uścisków i całusów od Wychowanków, Dyrekcji i całej kadry naszego Domu!
Nasi sponsorzy i darczyńcy z 10.06.2017r.:
1. Mariola i Kazimierz Markowscy- sklep DAMARK Morąg
2. Rotary Club Olsztyn: Krzysztof i Anna Marczak, Grzegorz i Krystyna Baluta
3. Stanisław Kwieciński, Marta i Krzysztof Kwiecińscy, Elżbieta i Krzysztof Krygielscy
4. Wolontariusze „ Dziel się Sercem” z Ostródy- Anna Krućko, Jarosław Senyczak, Katarzyna Szymańska
5. Elżbieta Chruścik- Piekarnia „CHRUŚCIK”
6. Monika i RobertTumiel- sklep INSIDE Morąg
7. Marek Zarowski- sklep zoologiczny Morąg
8. Prezes PSS Morąg -Dariusz Nachtygal
9. Przewodnicząca Osiedle ZATORZE - Renata Cołoś
10. Marek Raćkowski- firma RAXAM Morąg
11. Stefan Barnik- „Lodziarnia Parkowa” Morąg
12. Dorota i Waldemar Pietkiewicz
13. Michał Rydzewski- „LEO CENTER” Morąg
14. Aleksandra Zwierzchowska- „DAY SPA” Jurki
15. Karolina Dobkowska –„GLAMUR” Morąg
16. Simona Bednarczyk- stylizacja paznokci Morąg
17. Anna Szymańska- Studio urody „BEAUTY” Łukta
18. Małgorzata Sarna „Warsztat Fryzjerski” Morąg
19. Firma PROSPER Łukta
20. Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Jak nie my to kto” Miłomłyn
21. Elwira Sosnowska- „Świat firan” Morąg
22. Robert Sendrowski
23. Andrzej Kikoła
24. Maciej Tomasz EURO MAX- Miłakowo
25. Dariusz Farys spółka MILBAK- Miłakowo
26. Przemysław Kułakowski
27. Jacek Czajkowski, Paweł Kruszewski, Mirosław Ruść, Tomasz Wiśniewski
28. Ochotnicza Straż Pożarna z Chojnika
29. Sklep Jasam Morąg
30. Policja Morąg
31. Członkom Polskiego Związku Emerytów i Niewidomych w Morągu
32. Daniel Gołowicz
33. Kamila Misiak


2017.05.30
XXII Turniej Piłki Nożnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Dnia 17 czerwca 2017r. odbędzie się XXII Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych organizowany przez Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin. Turniej rozpocznie się o godz.9.00 na terenie Domu dla Dzieci i Młodzieży PROMYK w Morągu, a rozgrywki odbędą się na ORLIKU przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Morągu. Impreza jest współfinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz „Pierogarnię u Jędrka” i Przyjaciół z Elbląga czyli wieloletniego przyjaciela placówki Pana Andrzeja Guzowskiego. Od wielu lat wspiera nas w tym przedsięwzięciu Ubojnia Drobiu „Prosper” Łukta. Turniej jest okazją do nawiązanie nowych kontaktów, integracji wychowanków placówek z całego województwa i oczywiście okazją do zaprezentowania swoich umiejętności piłkarskich i zdrowej rywalizacji sportowej. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do wspólnej zabawy i dopingowania uczestników Turnieju.


2017.02.02
Świetlica Środowiskowa


2017.02.02
Ferie i narty

Ferie zimowe trwają, śnieg jest, więc Pan Sławek zabrał dzieci na narty. Większość z nich miała narty pierwszy raz na nogach ... a jednak po kilku zjazdach z mniejszej górki dali radę pokonać kompletną trasę.

www.000webhost.com