Wakacje 2005

Dzieci z naszego domu spędziły bardzo atrakcyjnie dni wolne od nauki; 9-cioro wychowanków z 2 opiekunami wyjechało do Kołobrzegu w dniach 27.06 - 10.07.2005r. Sponsorem i współorganizatorem tej kolonii było PPUH "Dekom" z Gdańska i Sanatorium Uzdrowiskowe "Bałtyk" z Kołobrzegu, którego dyrektorem wtedy był Pan Andrzej Guzowski, od lat współpracujący z naszą placówką. Pan Andrzej jest osobą o ogromnej inwencji twórczej, pasjonat, „niespokojny duch”, który ciągle jest w biegu, nie majacy czasu dla siebie, ale ma go dla innych. Człowiek o wielkim sercu, prawdziwy Przyjaciel.

Pobyt nad morzem był niesamowitą atrakcją. Jesteśmy bardzo wdzięczni za możliwośc spędzenia czasu na pięknych kołobrzeskich plażach.


18-cioro wychowanków spędziło 2 tygodnie na obozie profilaktyczno-integracyjnym w Ośrodku Wypoczynkowym „Elzam” w Bogaczewie. Czas nad jeziorem Narie dzieci spędzały z matkami. Działania prowadzone na tym obozie skierowane były na wychowanków domu dziecka - zajęcia profilaktyczne i na rodziców - terapia indywidualna i grupowa. Działania te dotyczyły: profilaktyki alkoholowej, profilaktyki przemocy i nabycia prawidłowych umiejętności wychowawczych rodziców.Celem tego obozu było:
- umacnianie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu, przez ochronę więzi emocjonalnych,
- budowanie klimatu zaspakajania potrzeby miości, bezpieczeństwa i akceptacji,
- wspieranie i umacnianie naturalnych więzi rodzinnych, nauczanie pozytywnego oddziaływania wychowawczego,
- włączenie rodziców do współpracy z domem dziecka,
- udzielanie rodzinom pomocy w rozwiązywaniu ich problemów osobistych i rodzinnych,
- uświadamianie dzieciom konieczności współpracy z własną rodziną.

Efekty uzyskane na obozie profilaktyczno-integracyjnym:
- obniżenie prawdopodobieństwa niekorzystnych zjawisk, takich jak: nadużywanie alkoholu, stosowanie środków psychoaktywnych, przestępczośc, przemoc w rodzinie,
- zwiększenie świadomości i odpowiedzialności za własne dzieci,
- nabycie zdolności samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla prawidłowego funkcjonowania rodziny,
- pogłębienie więzi emocjonalnych w rodzinie.

Realizatorami programu i organizatorami obozu byli: Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin, wychowawcy Domu Dziecka w Morągu, pedagog, terapeuta. Obóz odbył się w dniach 11.07 - 24.07.2005r.

Kuratorium Oświaty w Olsztynie przy współudziale Biura Turystycznego „Solar” z Elbląga zorganizowało kolonie letnie w Jantarze, z ktorych skorzystało 21 naszych podopiecznych. Wychowankowie przebywali na turnusie od 26.06 do 9.07. 2005r. Dziękujemy za wspaniały wypoczynek!

Piknik Rodzinny 2005

Jak co roku nasza placówka wraz z Morąskim Stowarzyszeniem Wspierania Rodzin włączyła się do obchodów VII Warmińsko - Mazurskich Dni Rodziny organizowanych przez władze woj. warmińsko-mazurskiego. Impreza pod hasłem „Wychowanie w rodzinie, szkole i środowisku” odbyła się dnia 11 czerwca 2005r. na terenie Domu Dziecka w Morągu. Piknik był imprezą otwartą dla środowiska. Każda zainteresowana osoba miała możliwośc skorzystania z bogatej oferty programowej i wielu atrakcji, a liczne zaproszenia były już wcześniej rozwieszone w wielu punktach miasta. Zaproszenia imienne były rozsyłane do rodziców wychowanków i przedstawicieli firm i instytucji wspierających działalnośc placówki i stowarzyszenia. Szczególne ważne było czynne włączenie rodziców utrzymujących kontakt z dziecmi do współpracy przy organizowaniu imprezy. Było to znamienne dla realizacji części hasła „Wychowanie w rodzinie...”, ponieważ rodzice przy tej okazji postanowili odwiedzic własne dzieci w placówce, a dla niektórych była to pierwsza wizyta. Pomoc rodziców polegała na czuwaniu nad sprawnym przebiegiem organizowanych konkursów, aktywnym i współnym braniu w nich udziału oraz przygotowaniu ogniska z pieczeniem dla pocich kiełbaseg oraz wspólnym śpiewie. Obecni byli przedstawiciele władz miasta, sponsorzy, nauczyciele z zaprzyjaźnionych szkół, żołnierze z morąskiej jednostki (czynnie oferujący swą pomoc) oraz okoliczna młodzież.
Piknik rozpoczął się występami tanecznymi i wokalnymi wychowanków domu dziecka:
- zespołowy taniec nowoczesny zaprezentowała grupa „Butterfly”,
- popisy umiejętności w tańcu breakdance prezentowała grupa BBC,
- były też popisy wokalne dziewcząt z naszej placówki.
Wystąpiła tez grupa taneczna ze Szkoły w Jurkach.
Wychowawcy przygotowali liczne konkursy, na które tłumnie zgłaszali się chętni. Na kilku stoiskach można było za symboliczną złotówkę zakupic los w Loterii Fantowej (każdy wygrywał), dokonac zakupów na Kiermaszu Odzieżowym, a na Kulinarnym skosztować pysznych ciast i wiejskiego jadła (chleb ze smalcem, ogórek kiszony). Dla bardziej wygłodniałych żołnierze serwowali wojskową grochówkę. Pokazy strażackie zaabsorbowały szczególnie chłopców, gdy na ich oczach cięto na drobne kawałki samochód - była to prezentacja sprzętu ratowniczego, wykorzystywanego do np.wyciągania rannych z rozbitych samochodów. Oprócz tego można było z bliska obejrzec wóz strażacki i pobiegac po świeżo zrobionej pianie gaśniczej. Bractwo rycerskie z Morąga zorganizowało pokazy walk. Można było przebrać się w kolczugi, hełmy i buty, zrobine przez członków bractwa i walczyć razem z nimi - to była dobra okazja dla wychowanków do "wyżycia" się. Oprawą muzyczną zajmowała się DJ Karina z Olsztyna. A w tych dźwiękach można było do woli rozkoszowac się przejażdżką bryczką i wierzchem. Wiele emocji dostarczył mecz piłki siatkowej wychowawcy contra wychowankowie. Całą imprezę kończyło ognisko z pieczeniem kiełbasek i śpiewaniem znanych utworów. Nawet najbardziej opornych wprawiło to w świetny nastrój. Dzięki takim imprezom jak ta, nasi wychowankowie mają możliwośc poczuc się bardziej wartościowymi ludźmi i nabyć wiele cennych umiejętności społecznych. Jest to też świetna okazja do integracji ze środowiskiem i własnymi rodzicami.


Program UWAGA na rzecz Domów Dziecka czyli wizyta telewizji TVN

Nowy rok szkolny 2005/2006 rozpoczął się dla nas pomyślnie. Nawiązała z nami współpracę Telewizja TVN, dzięki której Fundacja „Nie jesteś sam” zebrała dla naszej placówki sporą sumę pieniędzy. Dzięki temu wszystkie nasze dzieci otrzymały nową odzież zimową (kurtki, czapki, szaliki, rękawice, spodnie, swetry, bluzy), nowe obuwie, a także bieliznę. Ponadto na wiosnę planowane są kompleksowe remonty najbardziej newralgicznych punktów naszego domu, a co najważniejsze zostanie wymieniona cała instalacja grzewcza w budynku. Ekipa telewizyjna - to naprawdę bardzo sympatyczni i pogodni ludzie chcący pomóc naszym dzieciom. Pomagali nawet przy transporcie zakupów ze sklepu.

Pani Agnieszka, Pan Filip i Pan Sławek byli otwarci na nasze problemy.

Bardzo miło i sympatycznie wspominamy też wizytę w naszym domu Prezesa Fundacji „Nie jesteś sam” - Pani Bożeny Walter. W wizycie tej uczestniczył także Kawaler Orderu Uśmiechu i nasz Przyjaciel - Pan Stanisław Kwieciński.


Ponadto program UWAGA spowodował lawinę sympatycznych reakcji osób prywatnych i firm, od których otrzymaliśmy pomoc finansową, pomoc rzeczową. Dostalismy między innymi: pomoce i przybory szkolne, odzież, sprzęt sportowy, naczynia kuchenne, żyrandole, paczki ze słodyczami przed Bożym Narodzeniem i inne.

Chcemy wszystkim darczyńcom serdecznie podziękować.

DZIĘKUJEMY:

 • Pani Teresie Cieplucha z Andrespolu
 • Pani Katarzynie Korniluk Duda z Parczewa
 • Panu Robertowi Chmielewskiemu - R.B. Serwis z Warszawy
 • Pani Magdalenie Przybycin z Tarczyna
 • Panu Krzysztofowi Sawickiemu z Dobrocina
 • Pani Bożenie Nowackiej-Kotowicz z Poznania - Firma Odzieżowa „Bontex”
 • Państwu A.A. Wójcickim z Jędrzejowa
 • Pani Wandzie Bernet z Gdyni


 • Pani Ewie Ratajczak z Bramki
 • Pani Marii Popławskiej z Warszawy
 • Bankowi BPH SA Centrum Korporacyjne z W-wy
 • Panu Goniec z W-wy
 • Pani Marii Rzadkiewicz z USA
 • Pani Ewie Jachoskiej z USA
 • Anonimowemu darczyńcy z Pasłęka
 • Państwu B. i A. Kowalczykom z Karczewa
 • Prezesowi Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Montażowego „Kolster” z Olsztyna Panu Henrykowi Przyborowskiemu
 • Faurecia F.S.L. z Grójca


 • Panu Piotrowi Seroka - APS „System” z Inowrocławia
 • Pani Elżbiecie Kwaśniewskiej z EJK z Inowrocławia
 • Panu Ryszardowi Węgier - JGB Sp z o. o. W-wa
 • Pani E. Piecuch z W-wy
 • Panom: Pawłowi Skrzypczyńskiemu i Ryszardowi Parchan z W-wy
 • Paniom: Krystynie Żukrowskiej i Władysławie Włodarskiej z Krakowa
 • Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Nowej Wsi 05-660 Warka pow. Grójec, woj. mazowieckie
 • R&B Serwis, Robert Chmielewski W-wa
 • www.000webhost.com